Aanhanger

Navigatie:

PRAKTIJKEXAMEN

Het praktijkexamen voor de aanhanger (bij de personenauto) duurt 55 minuten. Hiervan is een kwartier beschikbaar voor een introductie en voor de toelichting op de uitslag achteraf. Je kunt je instructeur vragen om mee te rijden indien de auto ervoor geschikt is en bij het eindgesprek aanwezig te zijn. Dan leer je des te meer van het examen. Soms kan de instructeur uiteindelijk niet mee omdat bijvoorbeeld een examinator in opleiding voorrang krijgt.

Vooraf

In het examencentrum maak je eerst kennis met de examinator. Deze legt uit hoe het examen verloopt. En hij stelt een aantal vragen over de kentekenbewijzen van de auto en de aanhanger. Daarna volgt op de parkeerplaats een ogentest, waarbij je het kenteken van een stilstaande auto moet kunnen lezen op een afstand van ongeveer 25 meter. Vervolgens vraagt de examinator je een aantal voorbereidings- en controlehandelingen uit te voeren aan de examenauto, gevolgd door het aankoppelen van de aanhanger.

De rit 

Dan begint de rit. De examinator let onder meer op je beheersing van de combinatie auto + aanhanger, kijkgedrag, voorrang verlenen en het rekening houden met andere weggebruikers. Hij beoordeelt je  op tien examenonderdelen, zoals het in- en uitvoegen, het gedrag bij kruispunten en de bijzondere verrichtingen. 

Fouten

Je krijgt tijdens het examen alle gelegenheid te laten zien wat je kunt. Helemaal foutloos hoeft niet, het gaat om het totaalbeeld. Belangrijk is hoe je reageert op het overige verkeer en of je de situatie meester bent. Kortom, de examinator bekijkt of je voldoende in huis hebt om veilig en zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. Als je tijdens de tussentijdse toets een vrijstelling hebt verdiend voor de bijzondere verrichtingen, dan wordt dit onderdeel overgeslagen bij het eerstvolgende examen.

Geslaagd 

Direct na afloop vertelt de examinator in het examencentrum de uitslag. Als je bent geslaagd, wordt de Verklaring van rijvaardigheid en de Verklaring van geschiktheid geregistreerd in het Centraal Rijbewijzen Register (CRB). De registratie van de Verklaring van rijvaardigheid is drie jaar geldig, de registratie van de Verklaring van geschiktheid een jaar.

Vervolgens kun je, tegen overlegging van een pasfoto, legitimatie en het vereiste bedrag bij het gemeentehuis in uw woonplaats uw nieuwe rijbewijs (uitbreiding met vermelding E geldig bij B) aanvragen. 

Gezakt

Ben je gezakt, dan licht de examinator toe welke onderdelen onvoldoende waren. Het uitslagformulier met deze punten kan je instructeur achteraf voor je uitdraaien (uitleg formulier).Het is verstandig deze punten te bespreken met je instructeur in verband met vervolglessen.