Taxi opleidingen

Navigatie:

VOLLEDIGE CHAUFFEURSDIPLOMA 

Voor wie?

Het examen is verplicht voor:

 • Iedereen die taxichauffeur wil worden
 • Taxichauffeurs die na 1 juli 2001 zijn gestart met taxivervoer.

Theorie-examen

Examenvorm: schriftelijk (40 meerkeuzevragen)
Slaagnorm: 80% (32 van de 40 vragen goed)
Duur: 60 minuten

Toelatingseisen / meenemen naar het examen:   

 • een wettig legitimatiebewijs
 • en de oproep van het examen 

Geldigheidsduur: de uitslag is 1 jaar geldig
Ook voor dit examen geldt dat het alleen in de Nederlandse taal wordt afgenomen.

Praktijkexamen

Het praktijkexamen bestaat uit een praktijkrit met direct aansluitend een mondelinge toets over het examenonderdeel stratenkennis. Tijdens de praktijkrit krijgt u twee opdrachten: door de examinator wordt een willekeurige straat opgegeven die u goed moet aanrijden met gebruik van een hulpmiddel (navigatiesysteem of stratenboek) en een route rijden op aanwijzing van de examinator. U wordt onder andere getest op de volgende onderdelen:

 • Klantgerichtheid.
 • Kennis van het voertuig.
 • Handelen bij ongelukken en ongevallen.
 • Wet- en regelgeving.
 • Rijvaardigheid en stratenkennis.
 • Kennis en toepassing van de taxi tariefstructuur. 

Voor de mondelinge toets stratenkennis moet u een door CCV goedgekeurde plattegrond van een gemeente naar keuze mee naar het examen nemen. Een stratengids of stratenboek is niet toegestaan. Voor de toets kunt u kiezen uit een lijst van 78 verschillende Nederlandse gemeenten. Iedere gemeente kent een zogenaamde objectenlijst. Per gemeente zijn hierop objecten, stadsdelen en hoofdwegen vastgelegd. Deze moet u tijdens de mondelinge toets op de kaart kunnen aanwijzen (zonder deze nog op te moeten zoeken). Ook moet u tussen deze objecten een efficiënte route kunnen samenstellen en kunnen aangeven hoe u vanaf deze objecten de stad uit komt. Hier kunt u de objectenlijsten downloaden. Het is toegestaan tijdens de mondelinge toets gebruik te maken van een rekenmachine.

Examenvorm: praktijkrit en mondelinge toets
Duur: de praktijkrit duurt 70 minuten, de mondelinge toets duurt 15 minuten 

Toelatingseisen / meenemen naar het examen:    

 • een voertuig dat voldoet aan de voertuigeisen
 • een geldig Nederlands rijbewijs B, al dan niet met vermelding “automaat” of
 • een geldig EG/EER rijbewijs B, al dan niet met vermelding “automaat” tezamen met een wettig legitimatiebewijs
 • de oproep van het examen (advies/niet verplicht)
 • Vergeet ook niet zelf een stadsplattegrond mee te nemen! 

Geldigheidsduur: de uitslag is 1 jaar geldig

Als uw mailadres bekend is bij CCV, dan ontvangt u de uitslag ook op dit mailadres. Op het uitslagformulier kunt u nazien wat u goed of juist fout hebt gedaan. Heb je geen mailadres doorgegeven? Dan ontvangt uw rijschool via de e-mail het uitslagformulier en kunt u dit bij de rijschool ophalen. Wij raden u aan om een onvoldoende uitslag met uw opleider te bespreken in verband met vervolglessen. Omdat het belangrijk is dat u als taxichauffeur de Nederlandse taal beheerst, wordt het examen alleen in het Nederlands afgenomen.

Objectenlijsten 

Iedere plaats die als onderwerp voor de toets stratenkennis gebruikt mag worden, kent een zogenaamde objectenlijst. Per plaats zijn hierop objecten, stadsdelen en hoofdwegen vastgelegd. Deze moet u tijdens de mondelinge toets op de kaart kunnen aanwijzen. Ook moet u tussen deze objecten een efficiënte route kunnen samenstellen en kunnen aangeven hoe u vanaf deze objecten de stad uit komt.