Taxi opleidingen

Navigatie:

SOCIALE VAARDIGHEDEN

Voor wie?

Het examen Sociale Vaardigheden voor de Taxichauffeur is bestemd voor taxichauffeurs die zich verder willen bekwamen als taxichauffeur.

Naast de theorie wordt de cursist via voorbeelden uit de beroeps- praktijk geconfronteerd met zijn eigen gedrag, worden er analyses uitgevoerd en adviezen gegeven. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van realistische praktijkbeelden en speelt een professionele instructeur een belangrijke rol. Tevens wordt aandacht besteed aan het omgaan met mensen met een functiebeperking.

 • Beroepseisen van de taxichauffeur
 • Sociaalvaardig gedrag
 • Klantgericht handelen
 • Communicatie
 • Klant kenmerken
 • Herkennen conflictsituaties
 • Stresshantering
 • Ervaring agressieve incidenten
 • Procedures en preventie
 • Gedragsconfrontatie
 • Stappenplan tot gedragsverandering
 • Taken bij het tevredenstellen van klanten
 • Verantwoordelijkheden leerlingenvervoer
 • Passagiers met mobiliteitsbeperkingen
 • Passagiers met visuele beperkingen
 • Passagiers met verstandelijke- en/of gedragsbeperkingen
 • Het belang van nazorg
 • Ritafhandeling

Examen

Het examen Sociale Vaardigheden voor de Taxichauffeur is een mondeling examen van 30 minuten. Wij adviseren u dit examen pas te doen als u minimaal 6 maanden werkervaring hebt. Omdat het belangrijk is dat u als taxichauffeur de Nederlandse taal beheerst, neemt CCV dit examen alleen in het Nederlands af. 

Examenvorm: mondeling
Duur: 30 minuten 

Toelatingseisen / meenemen naar het examen:   

 • een wettig legitimatiebewijs
 • oproep van het examen

Geldigheidsduur: het diploma is onbeperkt geldig

Uitslag examen

Direct na het examen krijgt u van de examinator de uitslag. Als uw mailadres bekend is bij CCV, dan ontvangt u de uitslag ook op dit mailadres. Via de mail ontvangt u een zogenaamd uitslagformulier. Hierop kunt u nazien wat u goed of juist fout hebt gedaan.

Hebt u geen mailadres doorgegeven? Dan ontvangt uw rijschool via de e-mail het uitslagformulier en kunt u dit bij de rijschool ophalen.

Wij raden u aan om een onvoldoende uitslag met uw opleider te bespreken in verband met vervolglessen.