Taxi opleidingen

Navigatie:

DOELGROEPENVERVOER

Voor wie?

Het taxi-examen doelgroepenvervoer is bestemd voor taxichauffeurs die zich verder willen bekwamen als taxichauffeur in het contractvervoer.

De chauffeur krijgt informatie over verschillende vormen van functiebeperkingen waar hij in de uitoefening van zijn werk mee te maken kan krijgen. Tevens ontvangt hij adviezen en richtlijnen hoe hiermee om te gaan. Theorie en praktijk gaan hierbij hand in hand.

 • Beroepshouding
 • Communicatie
 • Arbo
 • Ergonomie
 • Wet en regelgeving
 • In- en uitrijden van de rolstoel in een taxibus
 • Vastzetten van de rolstoel en passagier conform de richtlijnen van de code VVR
 • Rijden in een rolstoeltaxibus met een passagier welke van een rolstoel gebruik maakt
 • Beheersing van passagiersvriendelijke rijstijl
 • Begeleiden van en omgaan met mensen met een functiebeperking
 • Omgaan met schoolkinderen en andere doelgroepen

Examen

Het taxi-examen doelgroepenvervoer bestaat uit een praktijkexamen van 85 minuten.

Tijdens het examen moet een volwassen persoon aanwezig zijn die plaatsneemt in de rolstoel. De kandidaat is zelf verantwoordelijk om deze rolstoelpassagier mee te nemen. Zonder rolstoelpassagier kan het examen niet doorgaan.

Duur: 85 minuten

Toelatingseisen / meenemen naar het examen:    

 • een geldig Nederlands rijbewijs B (automaat of schakel)
 • of een geldig EG/EER rijbewijs B (automaat of schakel) en een wettig legitimatiebewijs
 • een geldige chauffeurspas (IVW/KIWA)
 • of het CCV chauffeursdiploma Taxi (beperkt)
 • een goedgekeurd voertuig
 • een volwassen persoon die plaatsneemt in de rolstoel
 • de oproep van het examen (advies/niet verplicht) 

Geldigheidsduur: het diploma is onbeperkt geldig

Uitslag examen

Direct na het examen krijgt u van de examinator de uitslag. Als uw mailadres bekend is bij CCV, dan ontvangt u de uitslag ook op dit mailadres. Via de mail ontvangt u een zogenaamd uitslagformulier. Hierop kunt u nazien wat u goed of juist fout hebt gedaan.

Hebt u geen mailadres doorgegeven? Dan ontvangt uw rijschool via de e-mail het uitslagformulier en kunt u dit bij de rijschool ophalen.

Wij raden u aan om een onvoldoende uitslag met uw opleider te bespreken in verband met vervolglessen.